1. Forum
  2. >
  3. Topic: Welsh
  4. >
  5. "An underskirt"

"An underskirt"

Translation:Pais

April 7, 2016

13 Comments


https://www.duolingo.com/profile/JosiahLai

I'm sorry, just other users of the app who do not Welsh will find it hard, after all this is for helpful comments.


https://www.duolingo.com/profile/bendl2

They should speak English in a place where English speakers are trying to learn Welsh. It's like trying to learn to play soccer when everyone is playing like they're trying to win the world Cup


https://www.duolingo.com/profile/Cynphony

Actually, what would be really cool and helpful is if what was written Welsh was translated or written in English below.


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Roedden ni'n cael sgwrs rhwng ein gilydd felly os ydach chi'n gweld problem efo hwnna gallech chi fynd i ddysgu iaith arall.


https://www.duolingo.com/profile/AngharadHafod

Fel rhywun sy'n ystiried fy hun yn rhugl yn y gymraeg, rwy heb clywed y gair "pais" o'r blaen, a dw i ddim rili yn deall ystyr y gair "underskirt" yn saesneg chwaith!


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Mae hi'n ddarn o ddeunydd oedd meched yn gwisgo o dan sgert er mwyn creu siap.


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Mae rhai'n hoff o ddyfynnu'r ddihareb:

  • Paid â chodi pais ar ôl piso - don't cry over spilt milk

Heblaw am hynny, dw i wedi dod o hyd i 'pais' (fel petticoat?) rywle yn straeon 'Te yn y Grug' gan Kate Roberts - rhywbeth ynglŷn â pharatoi dillad i Wini Ffini cyn iddi fynd i weithio yn y dre, efallai?


https://www.duolingo.com/profile/Sebastiano120114

First I didn't know that underskirt was pais in Welsh so I just wrote G to get it wrong than it said it was pais so I memorised it and later when it asked me the same question kablam I got it correct now I know what underskirt is in Welsh but maybe I'll forget it in the future so i'll revise it. C u l8ter.

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.