"Lấymộtquyểnsách."

Dịch:Take a book.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhanhChi323634

Coffe is going on tonight but I'm still at the same time in your life with a little late and the next type in your room is the next few hours w my car to get a little late

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lelinhtu4d

ủa,sao không có ai hết zợ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.