Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lấy một quyển sách."

Dịch:Take a book.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lelinhtu4d

ủa,sao không có ai hết zợ

1 năm trước