https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

Cách thêm đuôi "-ed" vào động từ

Đối với những động từ có quy tắc:

1. Thêm –d vào sau các động từ tận cùng bằng –ee hoặc –e

Ex: live --> lived, love --> loved, agree --> agreed

2. Thêm –ed vào các động từ còn lại:

*Ex:Work --> worked, learn --> learned

Tuy nhiên chúng ta cần chú ý như sau:

a. Đối với các động từ một vần, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x, y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:

Ex: fit --> fitted, stop --> stopped, etc.

Nhưng: stay --> stayed (vì tận cùng là phụ âm y), work --> worked (vì tận cùng là 2 phụ âm rk), heat --> heated (vì tận cùng là 2 nguyên âm ea)

b. Đối với động từ có 2 vần có dấu nhấn ở vần cuối cùng và vần này có cấu tạo âm như trường hợp (a) nói trên, chúng ta cũng phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:

Ex: pre’fer --> preferred, per’mit --> permitted, etc.

c. Động từ tận cùng bằng phụ âm –y, ta chia ra làm 2 trường hợp:
  • Trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm –ed: study --> studied (phát âm –ied là /id/)

  • Trước y là một nguyên âm, ta thêm –ed bình thường: play --> played.

Nguồn: tienganh1.viettelstudy.vn

April 8, 2016

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nguyenthaman

ths va 1 like

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/linhdnglan

thks u and 1 like for u ^^

September 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Scorpio2005

hat 1 like for you

April 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dantaly

1 like for you

April 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/sakura_lovely

1 like for you

April 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/-A.R.M.Y-BTS-

1 like for u!

April 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Story_

Thank you.

April 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

thank you

April 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NguynThBoT128027

Thanks

November 30, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.