"We cook a traditional dinner."

Dịch:Chúng tôi nấu một bữa tối truyền thống.

April 8, 2016

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynNhtMi843719

Thiếu một sai là đúng rồi có a mà

September 30, 2016

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Bài này dễ , truyền thống và một truyền thống là traditional hoặc the traditional và a traditional . Nhiều truyền thống là traditionals . ^_^

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner

November 30, 2016

https://www.duolingo.com/Uyn157441

Kho qua

November 21, 2016

https://www.duolingo.com/phat364311

Khó thiệt

April 15, 2018

https://www.duolingo.com/LKDuy2

Thiếu từ "một" cũng sai nữa

August 7, 2016

https://www.duolingo.com/phat364311

Lập trình đã vậy

April 15, 2018

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We Cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner

April 12, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ip ip họ

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Em thắc mắc mà??? Em thắc mắc tính.

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tội nghiệp!!

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Fa mi ra thêm cài bội

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hả

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Bài dễ cúi mà!nếu chị chịu dễ sói chịu thui. Nên sẽ động vật thảo luận khoa học lúc ban ngày.

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ứng dựng ya?!

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/phuong749084

Khó quá

September 19, 2017

https://www.duolingo.com/giapcn

We cook a traditional dinner we cook a traditional dinner

September 23, 2017

https://www.duolingo.com/huynnguyn701999

khó khăn nhìu khi dê mất người học lắm

December 30, 2017

https://www.duolingo.com/Kimjinyeon1

Chúng ta là một bữa ăn tối truyền thống cũng sai nữa

February 9, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.