Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We cook a traditional dinner."

Dịch:Chúng tôi nấu một bữa tối truyền thống.

2 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynNhtMi843719

Thiếu một sai là đúng rồi có a mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Bài này dễ , truyền thống và một truyền thống là traditional hoặc the traditional và a traditional . Nhiều truyền thống là traditionals . ^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Uyn157441

Kho qua

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phat364311

Khó thiệt

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LKDuy2

Thiếu từ "một" cũng sai nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phat364311

Lập trình đã vậy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We Cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner, We cook a traditional dinner

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ip ip họ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Em thắc mắc mà??? Em thắc mắc tính.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tội nghiệp!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Fa mi ra thêm cài bội

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Bài dễ cúi mà!nếu chị chịu dễ sói chịu thui. Nên sẽ động vật thảo luận khoa học lúc ban ngày.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ứng dựng ya?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong749084

Khó quá

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/giapcn

We cook a traditional dinner we cook a traditional dinner

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 933

Nghe quá ảo luôn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynnguyn701999

khó khăn nhìu khi dê mất người học lắm

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kimjinyeon1

Chúng ta là một bữa ăn tối truyền thống cũng sai nữa

7 tháng trước