https://www.duolingo.com/hoangk27

10 câu nói thể hiện sự ngạc nhiên

hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

 1. Really? - Thật á?

 2. What? - Cái gì cơ?

 3. What a surprise! - Thật là ngạc nhiên!

 4. Well I never!/ Blimey! - Ồ!

 5. You’re kidding! - Bạn đùa mình à!

 6. I don’t believe it! - Mình không tin!

 7. Are you serious? - Bạn nói nghiêm túc chứ?

 8. I’m speechless! - Tôi không thể thốt được nên lời nữa rồi!

 9. I’d never have guessed. - Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó

 10. You don’t say! - Thật bất ngờ!

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Thanks!!! Mà còn nữa ko bạn, cái này mình biết hết rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangk27
hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

mai mình đang tiếp nhưng là cái khác

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Ủa, tại sao lại là cách thêm ed vào động từ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangk27
hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

nhầm tớ sửa lại rùi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Venus-Lucky-Girl

Rất hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/amazing-deadpool

cái wtf cũng được mà?

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.