"Họ làm việc từ thứ Ba đến thứ Năm."

Dịch:They work from Tuesday to Thursday.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tonystark4342

Why is reason

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bangnguyen6405

cái gì cũng kêu người ta sai

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.