Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ làm việc từ thứ Ba đến thứ Năm."

Dịch:They work from Tuesday to Thursday.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tonystark37157

Why is reason

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/bangnguyen6405

cái gì cũng kêu người ta sai

7 tháng trước