"Buổi sáng và buổi chiều"

Dịch:Morning and afternoon

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuan307882

Buoi toi de lam gi :)))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SsSs996399

Chỉ dư chữ s ơ afternoon aaaaaaa

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.