Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Buổi sáng và buổi chiều"

Dịch:Morning and afternoon

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuan307882

Buoi toi de lam gi :)))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SsSs996399

Chỉ dư chữ s ơ afternoon aaaaaaa

1 năm trước