Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Buổi chiều thứ Năm"

Dịch:Thursday afternoon

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chi638099

Từ này hiểu một cách dễ dàng Very unders stand

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi638099

Quá hiểu ! Very understand

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nht352377

Sao dùg 'the' lại sai vậy

3 tháng trước