"Buổi chiều thứ Năm"

Dịch:Thursday afternoon

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chi638099

Từ này hiểu một cách dễ dàng Very unders stand

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi638099

Quá hiểu ! Very understand

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nht352377

Sao dùg 'the' lại sai vậy

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.