Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The child is speaking very clearly."

Dịch:Đứa trẻ đang nói rất rõ ràng.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xong77

đứa trẻ đang nói chuyện rất rõ ràng có được ko ??

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Được bạn

0
Trả lời2 năm trước