https://www.duolingo.com/profile/lokiju2111

nghĩa của giới từ

Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ

April 10, 2016

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dantaly

Hình như ai cũng biết điều này nhưng cũng tặng bạn một like

April 10, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.