Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đã thật khác đến nỗi tôi đã không cảm thấy như ở nhà ."

Dịch:They were so different that I did not feel at home.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranthivan13

Khó vãi chưởng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/monam94

did không thay were được ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTa4

Did đi với động từ nha bạn. Còn were đi với tính từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KimCuong_09

chon dung la bao' sai la sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They were so different that I did not feel at home, they were so different that I did not feel at home, they were so different that I did not feel at home

1 năm trước