"Anh ấy muốn tăng sự kiểm soát."

Dịch:He wants to increase the control.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyenTruon3

He wants to increase the control

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.