"Tôi thích đi bộ vào buổi tối."

Dịch:I like walking at night.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dao.24

Tại sao " in the night " không dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

at night là vào khoảng thời gian trời tối cho đến khi mặt trời mọc trở lại.

in the night có nghĩa là khoảng nửa đêm (khoảng 12 giờ đêm)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynTrang509050

Like+to verb cũng được à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Được nhé bạn.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.