Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi mở cánh cửa."

Dịch:We open the door.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hung13081981

Qui âu pần tờ/2 đo ờ

2 năm trước