Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cần thay đổi địa chỉ của tôi."

Dịch:I need to change my address.

2 năm trước

0 Nhận xét