"Tôi cần thay đổi địa chỉ của tôi."

Dịch:I need to change my address.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.