Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ứng viên đó thì không tốt."

Dịch:That candidate is not nice.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Sao " this candidate is not good" không được chấp nhận ạ!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

"This candidate is not good" là "Ứng cử viên này thì không tốt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LTinChu
LTinChu
  • 18
  • 17
  • 8
  • 3

đây là ứng viên để thi hoa hậu à

5 tháng trước