"Διαβάζω μια μελέτη για τις αγορές."

Μετάφραση:I read a study about markets.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.