1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Διαβάζω μια μελέτη για τις α…

"Διαβάζω μια μελέτη για τις αγορές."

Μετάφραση:I read a study about markets.

April 11, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.