"I am full."

Dịch:Tôi no.

April 11, 2016

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dieuthuftu54

tiếng Việt thì phải dịch tôi no rồi thì nghe mới ra câu chứ, ai lại nói là tôi no bao giờ đâu


https://www.duolingo.com/profile/nhn300819

tôi no rồi, không đúng sao


https://www.duolingo.com/profile/dungthien

tôi no đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/hnyet

đúng lúc mih vừa ăn cơm xong thì gặp câu này


https://www.duolingo.com/profile/tranquoctoan1993

tôi no rồi nên được chấp nhận


https://www.duolingo.com/profile/Tiny_Monkey

"Tôi nó rồi" thì đúng văn phong tiếng việt thực tế hơn :(


https://www.duolingo.com/profile/thhuyen722006

tôi thì no sao lại sai


https://www.duolingo.com/profile/Candy428273

"tôi thì no" nên là một câu trả lời đúng.


https://www.duolingo.com/profile/Tronglvh

tôi thì no. Nó có vấn đề gì sao?


https://www.duolingo.com/profile/thanhhau123144

Tôi no rồi không được sao :(

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.