"Iamfull."

Dịch:Tôi no.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dieuthuftu54

tiếng Việt thì phải dịch tôi no rồi thì nghe mới ra câu chứ, ai lại nói là tôi no bao giờ đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhn300819

tôi no rồi, không đúng sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungthien

tôi no đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi_Hally

đúng lúc mih vừa ăn cơm xong thì gặp câu này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranquoctoan1993

tôi no rồi nên được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VnAnh173581

tôi đang no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tiny_Monkey

"Tôi nó rồi" thì đúng văn phong tiếng việt thực tế hơn :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thhuyen722006

tôi thì no sao lại sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.