"Ούτε εσύ"

Μετάφραση:Nor you

April 12, 2016

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/r6cM

Τι λεξη ειναι το nor;


https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
Χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με το neither ... nor (ούτε ... ούτε) σε αρνητικές προτάσεις (I like neither coffee, nor tea = Δεν μου αρέσει ούτε ο καφές, ούτε το τσάι)
όπως το either ... or (είτε ... είτε) σε καταφατικές προτάσεις (We can go either to the theatre or to the cinema = Μπορούμε να πάμε είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο)


https://www.duolingo.com/profile/MarikaitiG

Πολύ κατατοπιστίκο ευχαριστούμε


https://www.duolingo.com/profile/yqEP11

Neither you είναι λάθος;


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

"Neither" χρησιμοποιείται στην έκφραση "neither ---nor"

"Neither the girl nor the boy go to school." "Ούτε το κορίτσι ούτε το αγόρι πηγαίνουν στο σχολείο."

Ή ως απάντηση σε αρνητική δήλωση.

"I don't like the film." "Neither do I."/"Nor do I." "Δεν μου αρέσει αυτή η ταινία." "ούτε εμένα μου αρέσει''

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.