"Ούτε εσύ"

Μετάφραση:Nor you

April 12, 2016

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/r6cM

Τι λεξη ειναι το nor;

April 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
Χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με το neither ... nor (ούτε ... ούτε) σε αρνητικές προτάσεις (I like neither coffee, nor tea = Δεν μου αρέσει ούτε ο καφές, ούτε το τσάι)
όπως το either ... or (είτε ... είτε) σε καταφατικές προτάσεις (We can go either to the theatre or to the cinema = Μπορούμε να πάμε είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο)

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MarikaitiG

Πολύ κατατοπιστίκο ευχαριστούμε

February 26, 2019
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.