"Ούτε εσύ"

Μετάφραση:Nor you

πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/r6cM
r6cM
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2

Τι λεξη ειναι το nor;

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
 • 23
 • 15
 • 9
 • 5

Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
Χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με το neither ... nor (ούτε ... ούτε) σε αρνητικές προτάσεις (I like neither coffee, nor tea = Δεν μου αρέσει ούτε ο καφές, ούτε το τσάι)
όπως το either ... or (είτε ... είτε) σε καταφατικές προτάσεις (We can go either to the theatre or to the cinema = Μπορούμε να πάμε είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο)

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.