Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ bắt đầu đi bộ."

Dịch:I am going to start walking.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maicuong1996

i will begin to walk ,i will begin walking sai la the nao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

"I will begin to walk" đã có trong hệ thống, "I will begin walking." vừa được N cập nhật thêm vô CSDL. Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Btw, "I" chứ không phải "i" bạn nhé. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Oanh1212

"I am going to start to walk" tại sao sai? Start + to V hay +Ving đều dc mà

5 tháng trước