"Έχετε ασφάλεια;"

Μετάφραση:Do you have insurance?

πριν από 2 χρόνια

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

I think " Have you insurance?" might be considered as a legitimate alternative.

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/ssurprize
ssurprize
  • 23
  • 15
  • 9
  • 5

Thank you! It has now been added.

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/tasos2014

Do you have protection το βγάζει λάθος γιατί

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 16
  • 12
  • 11
  • 4
  • 138

Protection είναι κατά κύριο λόγο η προστασία. Επίσης αν το ρωτήσεις έτσι αποκτά ένα ιδιαίτερο και πολύ συγκεκριμένο νόημα (προφυλάξεις), όπως και στα ελληνικά. :)

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.