https://www.duolingo.com/profile/Trang991176

Gửi admin Duolingo, V/v Thiếu chức năng trên app iOS.

Tình hình là mình dùng iOS nhưng không có chức năng "Luyện tập có tính thời gian" và "Bài kiểm tra Tiếng Anh" trong "Cửa hàng Lingot" may có anh bạn anh bảo mới biết là trên website có. Admin có thể update cái này trên app được không?

April 13, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/chiyeuanh

sao bạn không học trên máy tính

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Trang991176

bạn hỏi kỳ cục thật. học trên máy tính sau tiện bằng trên điện thoại được.

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/chiyeuanh

vì tiện lợi thì cũng có cái hại

April 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

hok ở đâu mà chả đc

April 17, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.