Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Trang991176

Gửi admin Duolingo, V/v Thiếu chức năng trên app iOS.

Tình hình là mình dùng iOS nhưng không có chức năng "Luyện tập có tính thời gian" và "Bài kiểm tra Tiếng Anh" trong "Cửa hàng Lingot" may có anh bạn anh bảo mới biết là trên website có. Admin có thể update cái này trên app được không?

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chiyeuanh

sao bạn không học trên máy tính

1
Trả lời22 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang991176

bạn hỏi kỳ cục thật. học trên máy tính sau tiện bằng trên điện thoại được.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chiyeuanh

vì tiện lợi thì cũng có cái hại

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4

hok ở đâu mà chả đc

0
Trả lời2 năm trước