Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am not an athlete."

Dịch:Tôi không phải là một vận động viên.

2 năm trước

0 Nhận xét