"Thẩm phán nói nó không hợp pháp."

Dịch:The judge says it is not legal.

2 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loannguyn12

the judge says it is illegal

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

the judge says it is not legal mới đúng bn ạ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHiep2

DAY LA SAI BAN A

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

??????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jake01215

Tãi sao? Illegal là bất hợp pháp mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhluands

the judge speaks it is not legal sao lại sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThanhTai

speak dùng để miêu tả lời nói từ một người, say dùng để thuật lại lời nói của một người, talk thể hiện có sự tương tác giữa 2 người khi nói chuyện

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mark232036

giải thích tỉ mỉ thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuan353663

Mình vẫn ko hiểu miêu tả lại và thuật lại khác gì nhau,hic

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgaPhan20

Thanks

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VNMr37

The judge says it is not legal đúng hihi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThMinhN3

]

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThMinhN3

De

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

thiếu "The"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hanabe_Kotori

the judge says that it is not legal

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.