https://www.duolingo.com/The_Supreme_King

Ai đã tham gia lớp học thì vào đây

cho hỏi ở chỗ "bài tập" ở trang chủ có hiện " Tân ngữ :Còn 2 ngày là tới hạn nộp bài " nếu làm xong có nhận được gì không
@ @
^

2 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.