"The night"

Dịch:Ban đêm

April 16, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mnhph1

Tối nay được ko vậy ta

May 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/PhanAnh476221

Mình đc biết trước night phải là chữ at mak

August 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Bin11072002

Hello I love you :>>>

June 9, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.