Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"You sign the book."

Μετάφραση:Υπογράφεις το βιβλίο.

πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/tasos_77

Ποιά η διαφορα με την φραση: Υπογραψε το βιβλίο;

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 31

Η πρότασή σου είναι σε προστακτική, όχι οριστική όπως δίνεται στην άσκηση. Στην προστακτική στα αγγλικά η αντωνυμία δεν μπαίνει, θα ήταν λοιπόν "Sign the book!" (Γενικά το θαυμαστικό βοηθάει να δείξεις τον τόνο την πρότασης στην προστακτική στον γραπτό λόγο.)

πριν από 2 χρόνια