Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The restaurant opening was great."

Dịch:Buổi khai trương của nhà hàng đã tuyệt vời.

0
2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

add cho hỏi The restaurant opening sao lại dịch là buổi khai trương của nhà hàng ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

The restaurant opening là một noun phrase (cụm danh từ) đó bạn, trong đó, chủ ngữ chính của nó là opening có nghĩa là lễ khai trương, lễ khánh thành, còn từ restaurant làm rõ nghĩa cho từ opening để chỉ rõ đây là lễ khai trương nhà hàng chứ không phải lễ khai trương nào khác.

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.VietAnh.

Mod tuyệt quá :)

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/DoThiTrang

"Buổi khai trương nhà hàng đã rất tuyệt " không được sao

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuHaDuong2

Tôi làm đúng câu này sao đáp án cho là sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Nhà hàng đã khai trương hoành tráng

0
Trả lời1 năm trước