"Therestaurantopeningwasgreat."

Dịch:Buổi khai trương của nhà hàng đã tuyệt vời.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

add cho hỏi The restaurant opening sao lại dịch là buổi khai trương của nhà hàng ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3

The restaurant opening là một noun phrase (cụm danh từ) đó bạn, trong đó, chủ ngữ chính của nó là opening có nghĩa là lễ khai trương, lễ khánh thành, còn từ restaurant làm rõ nghĩa cho từ opening để chỉ rõ đây là lễ khai trương nhà hàng chứ không phải lễ khai trương nào khác.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.VietAnh.

Mod tuyệt quá :)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DoThiTrang

"Buổi khai trương nhà hàng đã rất tuyệt " không được sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuHaDuong2

Tôi làm đúng câu này sao đáp án cho là sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

Nhà hàng đã khai trương hoành tráng

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.