Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không phải là những diễn viên chuyên nghiệp."

Dịch:We are not professional actors.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/swptrnl
swptrnl
  • 19
  • 18
  • 8
  • 8

professional ._.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jenna962504

Tại sao không phải artists ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVnV23305

Đúng là tính từ vậy thì chúng ta phải tính từng từ

3 tháng trước