Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I wrote two articles."

Dịch:Tôi đã viết hai bài báo.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/happy3pm
happy3pm
  • 13
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2

Two có nghĩa là hai thì ghi số 2 vẫn đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HnNguyn173748

khong ghi dau ma cung keu sai a?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TngBoNgc1

bài báo hay tờ báo cũng giống nhau mà sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I wrote teo article, I know two article

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I wrote two articles, I wrote two articles, I wrote two articles, I wrote two articles, I wrote two articles, I wrote two articles, I wrote two articles, I wrote two articles

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

Sao ko ai hết vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Tôi đã viết 200 bài báo ^^

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Articles khác newspaper chỗ nào v

4 tháng trước