Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You will feel better."

Dịch:Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Xàm ba lát !

4 tháng trước