"You will feel better."

Dịch:Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Xàm ba lát !

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.