Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người bạn của tôi và tôi sẽ viết một cuốn sách ."

Dịch:My friends and I are going to write a book.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aiacri

Why it is "I are going" not "I am going."

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Because subject in this sentence is plural (My friends and I).

2 năm trước