Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một tờ báo toàn cầu."

Dịch:It is a global newspaper.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AstaNguyen

có thể sử dụng worldwide thay cho global không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

Dịch là : It is a international newspaper. Cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

It is a universal newspaper

1 năm trước