Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I drink cold water."

Dịch:Tôi uống nước lạnh.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

Dễ ẹt

3 tháng trước