Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy tiếp tục bước đi."

Dịch:He continues walking.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Cho minh hỏi thêm là khi nào dùng cấu trúc "continue + to V" và khi nào dùng " continue + V_ing" vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 20
  • 12
  • 3
  • 40

Cách sử dụng của hai đều giống nhau là duy trì tính liên tục của một hành động đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 23
  • 11

HE is keeping walk. Ai giải thích giúp mình sao lại sai với?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 966

he keeps on walking

6 tháng trước