Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta sống ở đâu?"

Dịch:Where do we live?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Cuối cùng là /liv/ hay /laiv/ đây?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

live đọc là /lɪv/

life mới đọc là /lʌɪf/ (laif) nha bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Uh thanks Bảo Ngọc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Không có gì, bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Hihi k bn ha

1 năm trước