Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chuyến đi của họ thì trong tháng ba."

Dịch:Their trip is in March.

0
2 năm trước

0 Nhận xét