Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đã không biết phải làm gì ."

Dịch:He had not known what to do.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

5

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

câu hỏi dịch từ tiếng việt như thế này thì cho dùng thì hiện tại hoàn thành chớ nhỉ những câu thế này thì đâu có phân biệt được dùng hiện tại hay quá khứ hoàn thành

2 tháng trước