"Đó là một cái bóng trên tường ."

Dịch:That is a shadow on the wall.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThinhDatCS

it is thì nó là . . . mà sao dịch là đó là được các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Mình đã sửa lại đáp án, cảm ơn bạn đã góp ý. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tomo_aki

Có nhất thiết phải máy móc đến mức độ đấy không? Dịch thì nên có sự linh hoạt chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Vậy theo Tomo_aki nên dịch câu này như thế nào?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nam25101995

What's wrong with the "It"?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.