Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I know that you know."

Dịch:Tôi biết là bạn biết.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanthien2

Quá dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lttvien

Hi

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VVvugA

tôi biết rằng bạn biết không đúng sao

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NmMoA.R.M.

Nghe như kiểu Knew ý

3 tháng trước