Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"The area around the town"

Μετάφραση:Η περιοχή γύρω από την πόλη

0
πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
  • 25
  • 24
  • 19
  • 1535

Είναι σωστό: "γύρο του χωριού"; ή "γύρο από το χωριό";

0
Απάντησηπριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 30

Χωριό = village. :) (and it would be γύρω από το χωριό)

Edit: There is a word, γύρος, that means tour, as in Tour de France. In that case, when you do a tour of the village, it is "κάνω τον γύρο του χωριού". It also means gyro :D So γύρος, ο = noun and γύρω = adverb.

2
Απάντηση6πριν από 2 χρόνια