Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Năm ngoái"

Dịch:Last year

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quynhbaoan1

Vfk

1 năm trước