Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tài liệu"

Dịch:The document

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

lúc có "the" lúc không có "the"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Đáp án đã được cập nhật thêm nhé bạn. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/G-Akela
G-Akela
  • 25
  • 141

Curriculum moi sat ngjia

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Curriculum là những môn học được giảng dạy trong một khóa học, vậy thì nó liên quan gì đến tài liệu vậy bạn?

1 năm trước