Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need some sugar."

Dịch:Tôi cần một ít đường.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hue245520

Sướng ghê

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hdm2004

Hue

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiBiPhm1

tôi cần một ít đường

7 tháng trước