"I need some sugar."

Dịch:Tôi cần một ít đường.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hue245520

Sướng ghê

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hdm2004

Hue

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiBiPhm1

tôi cần một ít đường

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.