Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mùa hè là một mùa."

Dịch:The summer is a season.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Vì nó sai . Phải là The summer is a season dịch là mùa hè là một mùa . Viết như vậy đúng 100% .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenBiIi

Đúng

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhngcGiaBo

Chuan de duan

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Ai cũng biết điều đó

1 tháng trước