Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi cảm thấy ổn."

Dịch:I feel fine.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doandung3

i feel ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoanVu5

i feel alright

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TnhGiang14

ko ổn chút nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KimThnh11

I feel right

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuTai1

"I feel alright" why is it wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnan20

I feed ok

1 tháng trước