"Anh ta cần cô ta."

Dịch:He needs her.

2 năm trước

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaovan996447

He needs her a cần e đó nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duccong3

Vì sao need lại thêm s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanKietNg6

Vi he phai dung s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

4 sai 3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hy vọng ''Luis"đâu rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ôn Cổ điển mẹo bút hả

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hôm nay...nghĩ đĩa. Còn ôn và cỗ. ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hả!?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

20 trở ô tô rùi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

20 trở

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Sao thêm ghi sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Có họ ra sang đâu rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Một phiền đó,sai bét cũng...ko biết gì đâu mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Hả?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tha cho tôi!

Tha cho tôi!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Vuốt và khoẻ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Tích cực hay tiêu cực.?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

My heart is dropping in the life.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

WTF có cái

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

WTF

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Thôi mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Sai bét.ra ta xong. Tạo cổ vỡ thôi riêng anh thay.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.