Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He needs them."

Dịch:Anh ta cần chúng.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TBLmt

he needs them

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/trantuanminh

Chắc admin bảo anh ấy cần nó

6 tháng trước